PÄÄASIASSA TURKULAISIA TAI TURUN MERENKULULLE TÄRKEITÄ HÖYRYLAIVAVARUSTAMOITA
"Lainausmerkkien sisällä olevat yhtiöt ovat yleensä perustettu yhtä laivaa varten ja lopettivat toimintansa laivasta luovuttaessa"

A
"Ahkera yhtiö" (1)
"Ahkera yhtiö" (2)
"Arta yhtiö"
"Aura-bolaget"
Aura Line
Aura Sockerbruks Ab

B
Bore

C
Crichton

E
"Express yhtiö" (1)
"Express yhtiö" (2)

F
Finby Ångbåts Ab
Finland Ångfartygsaktiebolaget
Finska Socker Ab
Finska Ångfartygs Ab
FÅA

H
H.Neberman
"Helmi yhtiö"
Helsingfors Kustångfartygs Ab
Helsingfors Ångfartygs Aktiebolag
Hirvensalo Oy
Houtskär Norrskata Ångbåts Ab
Höyrylaivaosakeyhtiö Norma
Höyrylaivaosakeyhtiö s/s Ukkopekka
Höyrylaiva Oy Bore
Höyrylaiva Oy Kusten
Höyrylaiva Oy Kuusisto

I
"Ilo yhtiö"

K
Kimito Ångbåts Aktiebolag
Kustösund, Ångslups Ab
Kuusistonsalmen Höyrylaiva Oy
Kuusisto Ångbåts Ab

L
"Laine yhtiö"
"Leimu yhtiö"
Lounas-Suomi Ånbåtsaktiebolaget

M
Mariehamns Trafik Ab
Mermaskun Höyrylaiva Oy
Merenkulkuhallitus
Meritoimi Oy
"Michael Choraeus yhtiö"
Mynämäenlahden Höyrylaiva Oy

N
Nagu-Korpo Ångbåts Ab
Neberman
Nord-varustamo
Northern Steamship Co Ltd
Nyländska Ångbåtsbolaget
Nådendal Ångslups Ab

P
Pargas Ångbåts Ab
Pehr Brahe Ångfartygsaktiebolaget
Ph U Strengberg & Co
Pohjolan Höyrylaiva Oy
Poseidon Ångfartygsaktiebolaget

R
Rosenlew & Co
"Runsala yhtiö"
Rymättylän höyrylaiva Oy

S
Salo Ångbåts-Aktiebolag
Salon höyrylaiva Oy
Salon höyryvene Oy
Sauvon Höyrylaiva Oy
Sea-Service
SHO
Siljavarustamo-Siljarederiet
"Solide yhtiö"
"Stella yhtiö"
Strengberg
Suomen Höyrylaiva Oy
Suomen Sokeri Oy
Svea
Sydfinska Kustångfartygsbolaget
Sydfinska Seglationsföreningen
Sydfinska Ånfartygsbolaget

T
"Toimi yhtiö"
"Trafik yhtiö"
Trafik Ångfartygsaktiebolaget
Transito Ångfartygsaktiebolaget
Transport Ångfartygs Bolaget
Turun Läänin Rannikkohöyrylaiva Oy (1)
Turun Läänin Rannikkohöyrylaiva Oy (2)
Turun Saariston Höyrylaiva Oy

V/W
W.Rosenlew
Vaasan-Pohjanmeren Höyrylaiva Oy
Vakka-Suomen Höyrylaiva Oy
Wasa-Nordsjö Ångbåts Aktiebolag
Vehmassalmen Höyrylaiva Oy
Wehmo-Pemar Ångslupsbolag
"Wiriä yhtiö"
W:m Crichton & Co
"Vulcan yhtiö" (1)
"Vulcan yhtiö" (2)
"Wäster yhtiö"
"Wäster II yhtiö"

Å
Åbo Jernmanufakturbolag
Åbolands Ångfartygs Aktiebolag
Åbo Läns Kustångbåts Ab (1)
Åbo Läns Kustångbåts Ab (2)
Åbo Mekaniska Verkstads Aktiebolag
Åbo Nya Ångfartygsbolag
Åbo Rederi
Åbo Rederi Aktiebolag
Åbo Skärgårds Ångbåts Ab
Åbo Ångfartygsaktiebolag
Åbo Ångfartygsbolag
Åbo Ångslups Aktiebolag (1)
Åbo Ångslups Aktiebolag (2)
Åbo Ångslupsbolag
Ålandsbolaget
Ålands Kommunikations Ab
Ångbåts Ab Mariehamn
Ångbåts Ab Mauritz Holmberg
Ångbåts Ab Nagu
Ångbåts Ab Sydvästra Skärgården
Ångbåts Ab Södra Nagu
Ångbåts Ab Toimi
Ångbåts Ab Wapparn
Ångbåts Ab Wästra Pargas
Ångbåts Ab Åland
Ångbåtsbolaget Kustösund
Ångfartyget-Porthans Bolag
Ångfartygs Ab Bore
Ångfartygs Ab Kusten
Ångfartygs Ab Mariehamn
Ångfartygs Ab Nord
Ångfartygs Ab Ålands Express
Ångfartygs Ab Ålands Trafik
Ångfartygsaktiebolaget Finland
Ångfartygsaktiebolaget Pehr Brahe
Ångfartygsaktiebolaget Poseidon
Ångfartygsaktiebolaget Trafik
Ångfartygsaktiebolaget Transito
Ångfartygsaktiebolaget Turku
Ångfartygsaktiebolaget Åbo
Ångfartygsbolaget Aura
Ångfartygsbolaget Runsala
Ångslups Ab Erstan
Ångslups Aktiebolaget Kustösund
Ångslups Aktiebolaget Nådendal
Ångslupsbolaget Helmi

Ö
Österbottniska Ånfartygs Aktiebolag