Välkommen till mina ångbåtssidor i Åbo, Finland

Temat för dessa sidor är passagerarångbåtar som gått från Åbo eller via Åbo.

Åbo, som är beläget i Finlands sydvästra hörn, har alltid varit en naturlig knutpunkt för en mycket livlig båttrafik. Speciellt innan järnvägen blev vanlig för cirka 100 år sedan gick det täta båtturer härifrån till hela den finska kusten från norr till öst. Dessutom är Åbo känt som Finlands port till väst, varifrån det t.ex. gått regelbunden båttrafik till Stockholm i snart 200 år.

Åbo ligger också mitt i Skärgårdshavet, till vilket 40.000 öar hör, varav en hel del bebodda. Skärgårdshavet är ett område som sträcker sig från Hangö till Nystad och inkluderar Åland. Åbo har alltid fungerat som centralort för trafiken i detta område.

Dessa sidor är än så länge finskspråkiga, men genom att välja Laivahaku / Index på framsidans vänstra sida kommer man till en alfabetisk fartygsförteckning.

Alla kommentarer (även på svenska) är välkomna, likväl rättelser, komplettering och bilder. Jag antar att jag i så fall har rätt att använda det insända i detta sammanhang.

Jag önskar er intressanta upptäcktsresor på mina båtsidor,

Lasse Sjöström